zaloguj się

 5/CC DŁOŃ_WEW

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do obiektu, który porusza się po powierzchni wody napędzany silnikiem, wiatrem lub siłą mięśni, służący do transportu lub jako środek komunikacji>>
    statek
   2. <<odnosi się do miejsca, w którym buduje się lub remontuje statki>>
    stocznia
   3. <<odnosi się do dużego statku transportowego przeznaczonego do przewozu ludzi i towarów na wyznaczonych, stałych szlakach wodnych>>
    prom
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności poruszania się po powierzchni wody tego obiektu>>
    płynąć, pływać

PRZYKŁADY

 1. Widziałam w Gdyni stocznię.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: 5.7 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: WNĘTRZE DŁONI (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę