zaloguj się

1 2 3

 A2 DŁOŃ_WEW

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się dosytuacji, kiedy ktoś wywiera wpływ na drugą osobę bez jej przyzwolenia i przy użyciu siły fizycznej>>
    bić, uderzyć
   2. <<odnosi się do sytuacji drastycznego zetknięcia się z jakimś obiektem, często powodującego duże uszkodzenia>>
    uderzyć
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego powstały jakieś straty, fizyczne bądź materialne>>
    wypadek

PRZYKŁADY

 1. Samochód ciężarowy uległ wypadkowi i owca upadła w błoto.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: WNĘTRZE DŁONI (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę