zaloguj się

 Z BRODA

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś wydaje polecenia, żąda czegoś od kogoś>>
    kazać
   2. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś przekazuje komuś zadania do wykonania>>
    zlecać
   3. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś nakłania inną osobę, aby zrobiła coś, na czym mu zależy>>
    prosić

PRZYKŁADY

 1. W domu śpią barany, gdy rano wstaje dzień, mama każe im wstawać.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BRODA (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę