zaloguj się

 Z POLICZEK

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do obiektów, zjawisk i stanów rzeczy, które są zgodne z rzeczywistością, brak fałszu i udawania>>
    prawda
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do osoby lub rzeczy, której oryginalność jest niewątpliwa>>
    prawdziwy
   2. <<odnosi się do osoby lub rzeczy realnie istniejącej>>
    prawdziwy
  3. w użyciu metatekstowym:
   1. <<odnosi się do potwierdzenia zgodności z rzeczywistością wcześniej wyrażonych poglądów>>
    naprawdę

PRZYKŁADY

 1. Kolega coś mi opowiadał, ale tak naprawdę to wszystko było zmyślone.

  Mieszkałam w wynajętym mieszkaniu, ale tak naprawdę zameldowana byłam w Legnicy.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: POLICZEK (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę