zaloguj się

 O BRODA1

  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje sposób w jaki ktoś wykonuje jakąś czynność oceniając ją jako bardziej poprawną, właściwszą w porównaniu do innego sposobu wykonania tej czynności przez kogoś innego>>
    lepiej
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do bliżej niesprecyzowanych cech jakiegoś obiektu lub osoby ocenianych jako bardziej atrakcyjnych w porównaniu cechy innych obiektów, lub osób, lub w porównaniu do wcześniejszych cech tego samego obiektu lub osoby>>
    lepszy

PRZYKŁADY

 1. Moja mama zastanawiała się się, do której szkoły mnie posłać: do Warszawy na plac Trzech Krzyży, czy do Olecka. Mama nie wiedziała, ale logopeda powiedział, że lepiej do Warszawy, bo tam jest wyższy poziom i patrząc na mnie stwierdza, że będę się tam czuć dobrze. Mama przemyślała to i się zgodziła.

  Członkostwo w tym klubie sportowym jest bardzo drogie - kosztuje 150 złotych. W innym klubie członkostwo kosztuje 70 złotych, ale tam jest słaba organizacja. Ten droższy klub jest lepszy.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: O (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PODBRÓDEK (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę