zaloguj się

 E TORS

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś staje się odbiorcą rzeczy, wiadomości lub wypowiedzi>>
    przyjąć
   2. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś zatrudnia kogoś na jakieś stanowisko, przyjmuje kogoś do pracy >>
    przyjąć
   3. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś gości u siebie w domu znajomych lub rodzinę>>
    przyjąć, przyjmować
   4. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś godzi się z jakimś stanem rzeczy lub wyraża na coś zgodę>>
    akceptować
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do zgody na proponowane warunki>>
    akceptacja

PRZYKŁADY

 1. Wszyscy kandydaci mieli ze sobą CV. Przejrzałem ich CV i przyjąłem ich do pracy.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: E (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: TORS (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę