zaloguj się

1 2

 Z RAMIĘ

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności, polegającej na tym, że ktoś wyciąga nieprawdziwe wnioski o jakimś stanie rzeczy lub zjawisku>>
    pomylić
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do nieprawdziwego mniemania o jakimś stanie rzeczy lub zjawisku>>
    pomyłka

PRZYKŁADY

 1. Miałam wypadek na chemii. Pomyliłam porządek wlewania odczynników.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: Z.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: RAMIĘ (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę