zaloguj się

 A2 NADGARSTEK

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której ładunek z trotylem lub inną niebezpieczną zawartością na skutek podpalenia lub określonego procesu chemicznego ulega detonacji powodując duże zniszczenia>>
    wybuchać
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do urządzenia lub pocisku, który zawiera niebezpieczną wybuchową substancję, np. trotyl>>
    bomba

PRZYKŁADY

 1. Trójkątny znak z symbolem trucizny oznacza na przykład to, że gdy bomba wybuchnie to trucizna się rozprzestrzeni. Jeśli człowiek w nią wbiegnie, to jego ciało się roztopi i zostanie sam szkielet, dookoła zostaną same porozrzucane czaszki i kości.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: NADGARSTEK (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę