zaloguj się

 E TORS

 1. o państwie (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do państwa o bardzo dużej powierzchni, zajmującego wschodnią część Europy i północną część Azji, graniczącego na wschodzie z Polską>>
    Rosja
   2. <<odnosi się do obywatela Rosji>>
    Rosjanin
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do wszystkiego, co ma związek z Rosją>>
    rosyjski
 2. o religii (przejdź do przykładu Rozwiń)
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do wyznania chrześcijańskiego obrządku wschodniego, które powstało w wyniku zerwania stosunków kościelnych patriarchy konstantynopolitańskiego z papieżem, wyznawanego w Rosji i na Ukrainie>>
    prawosławie
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do osoby wyznającej prawosławie lub czegoś, co należy do tego wyznania>>
    prawosławny

PRZYKŁADY

 1. o państwie
 2. Chcę trochę podróżować dookoła świata. Pojechać na przykład do Ameryki, Indii, Australii, Rosji i innych krajów.

 3. o religii
 4. Obojętne czy to dziewczyna czy chłopak, inwalida na wózku, niesłyszący czy słyszący, muzułmanin czy prawosławny – po prostu człowiek.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: E (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: TORS (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę