zaloguj się

 E POLICZEK

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś po raz kolejny lub wielokrotnie wykonuje tę samą czynność>>
    powtórzyć, powtarzać
   2. <<odnosi się do sytuacji, kiedy jakieś zjawisko występuje wielokrotnie lub po raz kolejny>>
    powtarzać się
   3. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że ktoś imituje ruchy kogoś lub czegoś>>
    naśladować
   4. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś powiela dokumenty na specjalnym urządzeniu>>
    kopiować

PRZYKŁADY

 1. Byłam w pierwszej klasie w innej szkole, ale mama mnie namówiła, żebym przeniosła się do innej i powtarzałam pierwszą klasę.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: E (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: POLICZEK (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę