zaloguj się

 A1 DŁOŃ_WEW

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do kwitu będącego poświadczeniem wpłaty, umożliwiającego korzystanie z usług komunikacyjnych oraz dostępu do określonych, płatnych miejsc>>
    bilet
   2. <<odnosi się do osoby upoważnionej do sprawdzania ważności biletów w środkach komunikacji>>
    kontroler, konduktor
   3. <<odnosi się do sprawdzania ważności biletów w środkach komunikacji>>
    kontrola
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności włożenia biletu do odpowiedniego urządzenia w komunikacji miejskiej, które opatrzy bilet odpowiednią datą i godziną wykorzystania>>
    skasować

PRZYKŁADY

 1. Konduktor w każdym przedziale wagonu kasuje bilety pasażerom, a później wysiada z pociągu w Warszawie.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: WNĘTRZE DŁONI (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę