zaloguj się

 E FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że coś przechodzi ze stanu stałego w płynny pod wpływem ciepła, np. lód>>
    roztopić się, topić się

PRZYKŁADY

 1. Masło trzeba włożyć do lodówki, jeżeli nie, to łatwo się roztopi.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: E (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę