 E FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu czasownikowym:
      1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że coś przechodzi ze stanu stałego w płynny pod wpływem ciepła, np. lód>>
        roztopić się, topić się

PRZYKŁADY

  1. Masło trzeba włożyć do lodówki, jeżeli nie, to łatwo się roztopi.