zaloguj się

 A1 DŁOŃ_WEW

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do osoby ubiegającej się o coś, w szczególności o jakieś stanowisko>>
    kandydat

PRZYKŁADY

 1. Stowarzyszenie zbiera osoby, które chcą kandydować na prezesa. Najpierw zapisuje ich nazwiska na liście, potem będą wybory, a gdy to będzie gotowe, ogłoszą, kto jest prezesem.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.1 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: WNĘTRZE DŁONI (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę