 A1 DŁOŃ_WEW
    1. w użyciu rzeczownikowym:
      1. <<odnosi się do osoby ubiegającej się o coś, w szczególności o jakieś stanowisko>>
        kandydat

PRZYKŁADY

  1. Stowarzyszenie zbiera osoby, które chcą kandydować na prezesa. Najpierw zapisuje ich nazwiska na liście, potem będą wybory, a gdy to będzie gotowe, ogłoszą, kto jest prezesem.