zaloguj się

 AX FRONT_CIAŁO

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której jakaś osoba, przedmiot lub zjawisko istnieją>>
    jest
   2. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że ktoś zwraca czyjąś uwagę na występowanie jakiegoś zdarzenia lub zjawiska>>
    jest, znajduje się, występuje

PRZYKŁADY

 1. Jest Głuchy fryzjer? Muszę zacząć chodzić!

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: AX (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: PRZED CIAŁEM (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę