 AX FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której jakaś osoba, przedmiot lub zjawisko istnieją>>
    jest
   2. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że ktoś zwraca czyjąś uwagę na występowanie jakiegoś zdarzenia lub zjawiska>>
    jest, znajduje się, występuje

PRZYKŁADY

 1. Jest Głuchy fryzjer? Muszę zacząć chodzić!