zaloguj się

 CC BRZUCH

  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że matka po okresie ciąży, wydaje na świat potomka>>
    urodzić
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do rocznicy dnia, w którym ktoś przyszedł na świat>>
    urodziny
   2. <<odnosi się do przyjęcia zorganizowanego dla uczczenia rocznicy dnia, w którym ktoś przyszedł na świat>>
    urodziny

PRZYKŁADY

 1. Przyjdę na urodziny mojej siostry.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: CC (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: BRZUCH (← zobacz wszystkie)

 3. znak dwuręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę