 CC BRZUCH
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że matka po okresie ciąży, wydaje na świat potomka>>
    urodzić
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do rocznicy dnia, w którym ktoś przyszedł na świat>>
    urodziny
   2. <<odnosi się do przyjęcia zorganizowanego dla uczczenia rocznicy dnia, w którym ktoś przyszedł na świat>>
    urodziny

PRZYKŁADY

 1. Przyjdę na urodziny mojej siostry.