zaloguj się

 A2 TORS1

  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do systemu społeczno-ekonomicznego, kładącego nacisk na dzielenie wszelkich dóbr równo na wszystkich obywateli, a także zniesienie różnic klasowych>>
    komunizm, socjalizm
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do sumy pieniędzy wypłacanej przez państwo osobom niezamożnym, np. zasiłek>>
    socjalny

PRZYKŁADY

 1. Wiem, że masz rentę socjalną, więc możesz odkładać po sto złotych.

KLASYFIKACJA

 1. kształt dłoni: A.2 (← zobacz wszystkie)

 2. lokalizacja: KLATKA PIERSIOWA (← zobacz wszystkie)

 3. znak jednoręczny (← zobacz wszystkie)

DODATKOWE

Drukuj stronę