 A2 TORS1
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do systemu społeczno-ekonomicznego, kładącego nacisk na dzielenie wszelkich dóbr równo na wszystkich obywateli, a także zniesienie różnic klasowych>>
    komunizm, socjalizm
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do sumy pieniędzy wypłacanej przez państwo osobom niezamożnym, np. zasiłek>>
    socjalny

PRZYKŁADY

 1. Wiem, że masz rentę socjalną, więc możesz odkładać po sto złotych.