 AX FRONT_CIAŁO
 1. o namawianiu
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w którejś ktoś wywiera na kogoś innego nacisk, by zrobił coś wbrew swojej woli>>
    zmuszać
 2. o terminie
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do określenia osoby nadanego jej w celu identyfikacji>>
    nazwa, przydomek
 3. o związku
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, która polega na tym, że ktoś prosi kogoś o zawarcie związku małżeńskiego>>
    zaręczyć się
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do prośby o zawarcie związku małżeńskiego>>
    zaręczyny

PRZYKŁADY

 1. o namawianiu
 2. Moje dzieci nie starają się migać, a ja nie muszę ich zmuszać.

 3. o terminie
 4. Główna ulica nosi nazwę Jana Kazimierza, ponieważ dawniej był w tym miejscu kościół, który on zbudował.

 5. o związku
 6. Po zaręczynach razem z chłopakiem pojechaliśmy do Krakowa.