 E TORS
 1. o możliwości
  1. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<określa sytuację, której zaistnienie jest dopuszczalne>>
    możliwy
   2. <<określa wydarzenie, które jest możliwe do zaakceptowania>>
    do przyjęcia
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do zgody na proponowane warunki>>
    akceptacja
  3. w użyciu autonomicznym:
   1. <<wyraża opinię nadawcy, że wykonanie tego, o czym mówi rozmówca jest możliwe>>
    można
 2. o czynności
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś staje się posiadaczem czegoś na skutek przekazania>>
    otrzymać
 3. o emocjach
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś nadmiernie angażuje się emocjonalnie w jakieś zdarzenie>>
    przejmować się

PRZYKŁADY

 1. o możliwości
 2. Usłyszałam, że w zakładzie szukają ludzi do pracy, zapytałam, przyjęli mnie i wstąpiłam do pracy.

 3. o czynności
 4. W czasie pracy otrzymałam SMSa, w którym było napisane, że Kaczyński zmarł.

 5. o emocjach
 6. Czasami lekarze nie rozumieją Głuchych, mówią do nich, albo piszą i rzucają kartki, Głusi czasami się tym przejmują.