 B FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu rzeczownikowym:
      1. <<odnosi się do wytyczonego szlaku komunikacyjnego w mieście lub poza nim>>
        droga, aleja, przejście, ulica

PRZYKŁADY

  1. Mój syn chodzi do szkoły przy ulicy Wernera.