 N DŁOŃ_WEW
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do zaprzestania prowadzenia dalej działań w jakieś dziedzinie>>
    zrezygnować
   2. <<odnosi się do zrzeczenia się praw do czegoś>>
    zrezygnować

PRZYKŁADY

 1. Wczoraj jedna osoba zrezygnowała, zarząd spotkał się i rozmawiał, udało się znaleźć inną osobę na zastępstwo.