 A2 POLICZEK
    1. w użyciu przysłówkowym:
      1. <<charakteryzuje sytuację, w której jakiś proces, zjawisko lub cecha odznacza się dużą intensywnością>>
        bardzo

PRZYKŁADY

  1. Oglądam stary, bardzo ciekawy i ładny film. Jest to dokument, który pokazuje jak w fabryce robią cukier.