 P3 FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do płynu, zwykle białego, wydzielanego przez gruczoły samic i służącego jako pokarm dla młodych>>
    mleko
   2. <<odnosi się do białego płynu wydzielanego przez gruczoły krów, kóz lub owiec, spożywanego przez ludzi>>
    mleko

PRZYKŁADY

 1. Jedzenie śniadania jest bardzo ważne, na przykład jedzenie mleka jest ważne dla zdrowia.