 V GŁOWA
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś przybywa do kogoś na krótko lub składa komuś wizytę>>
    odwiedzać
   2. <<odnosi się dosytuacji, kiedy ktoś przebywając w jakimś miejscu, np. mieście, spaceruje po nim i ogląda je, podróżuje>>
    zwiedzać

PRZYKŁADY

 1. Mam w piwnicy cały magazyn - mnóstwo mąki i innych zapasów. Gdy przyszedłem odwiedziłem stowarzyszenie, to dostałem mnóstwo rzeczy. Wychodząc z torbami czułem się jak żebrak.