 5 TORS
    1. w użyciu przymiotnikowym:
      1. <<odnosi się do określenia kogoś lub czegoś charakteryzującego się niewystarczającą siłą>>
        słaby

PRZYKŁADY

  1. Członkostwo w tym klubie sportowym jest bardzo drogie - kosztuje 150 złotych. W innym klubie członkostwo kosztuje 70 złotych, ale tam jest słaba organizacja. Ten droższy klub jest lepszy.