 3 FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu rzeczownikowym:
      1. <<odnosi się do grupy społecznej, którą stanowią małżonkowie i dzieci lub inne osoby związane pokrewieństwem>>
        rodzina

PRZYKŁADY

  1. Faks jest potrzebny, ponieważ moja słysząca rodzina jest daleko. Nie mogę dzwonić przez telefon, więc do dziś piszemy i wysyłamy sobie nawzajem faks.