 Z BRODA1
    1. w użyciu czasownikowym:
      1. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że ktoś przekazuje informację fonicznie lub za pomocą języka migowego>>
        powiedzieć

PRZYKŁADY

  1. Córka powiedziała mi, że jej przykro. Zdenerwowałem się i krzyczałem na tatę, bo powiedział dzieciom, że rodzice nie słyszą i że ja sobie nie poradzę.