 3 FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu zaimkowym:
      1. <<służy do wskazania, że mowa jest o wszystkich elementach zbioru, bez wyjątku, ale postrzeganych jako odrębne jednostki>>
        każdy

PRZYKŁADY

  1. Ja używam telefonu, trzymam go w kieszeni cały czas. Potrzebuję go, bo w każdej chwili mogę wysyłać SMS.