 V FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś staje się członkiem jakiejś organizacji lub instytucji >>
    wstąpić
  2. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do otworu w ścianie, drzwi lub bramy, które prowadzą do jakiegoś budynku, pomieszczenia lub wyznaczonego obszaru>>
    wejście
   2. <<odnosi się do prawa wstępu do jakiegoś pomieszczenia lub na jakiś teren, także do opłaty za ten wstęp>>
    wejście

PRZYKŁADY

 1. Nie rozumiem, kolega mówił, że wstęp jest bezpłatny, ale ja sprawdziłam e-mail i wstęp kosztuje 50 złotych.

  Dwa lata temu wstąpiłam na drugi kierunek dwuletnich studiów.