 L POLICZEK
  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje jakąś sytuację lub działanie jako powtarzające się z dużą regularnością, zwyczajowe>>
    często
   2. <<charakteryzuje jakieś działanie lub sytuację jako najczęstszą, najbardziej typową>>
    przeważnie

PRZYKŁADY

 1. Na okrągłym stole stoi miska z jabłkami, na ścianie wisi zegar, z którego często, co godzinę, wyskakuje ptak.