 A2 TORS1
    1. w użyciu czasownikowym:
      1. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś dochodzi z do porozumienia z inną osobą lub przyznaje rację inne osobie>>
        zgadzać się

PRZYKŁADY

  1. Ja chcę pracować po trzeciej w nocy, ale przepisy stanowią, że mi nie wolno. Prosiłem dyrektora, żeby złożył prośbę do Sejmu, żeby zgodzili się, aby wolno nam było pracować na nocnej zmianie.