 Z PRZEDRAMIĘ
  1. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do przedmiotów, zwykle miękkich albo ruchomych, które są bardzo rozciągnięte w jednym kierunku, innym niż do góry>>
    długi
   2. <<odnosi się do dużej rozciągłości w czasie>>
    długi
  2. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje sytuację, w której ktoś robi coś z przez dużą część czasu>>
    długo

PRZYKŁADY

 1. Komputer jest dobry, ale długie siedzenie, przez dwie lub trzy godziny, to strata ważnego czasu , kiedy dziecko rośnie