 Z BRODA
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji polegającej na tym, że ktoś nakłania inną osobę, aby zrobiła coś, na czym mu zależy>>
    prosić
   2. <<odnosi się do sytuacji, w której ktoś zobowiązuje kogoś do wykonania jakiejś czynności>>
    zlecić
   3. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś wydaje polecenia, żąda czegoś od kogoś>>
    kazać
   4. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że ktoś przekazuje informację fonicznie lub za pomocą języka migowego>>
    powiedzieć

PRZYKŁADY

 1. W czasie wolnym jeżdżę do mamy na wieś, pomagam jej w różnych rzeczach, a mama mówi mi, co mam kupić.