 A2 TORS
 1. o osobie
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do osoby, która przedkłada interes własny nad interes innych>>
    egoista
 2. o państwie
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do państwa na południu Europy, leżącego częściowo na Półwyspie Apenińskim>>
    Włochy
   2. <<odnosi się do obywatela Włoch>>
    Włoch
  2. w użyciu przymiotnikowym:
   1. <<odnosi się do wszystkiego, co ma związek z Włochami>>
    włoski

PRZYKŁADY

 1. o osobie
 2. On robi wszystko dla siebie - jest egoistą.

 3. o państwie
 4. W 2001 roku odbyła się wycieczka - grupa osób pojechała do Włoch.