 Z FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje stan przyśpieszonego wykonywania jakieś czynności>>
    prędko
   2. <<charakteryzuje sposób wykonania jakieś czynności w przyśpieszonym tempie>>
    szybko

PRZYKŁADY

 1. Nie lubię biegać szybko, wręcz nienawidzę!