 Z PALCE5
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś zmusza kogoś do opuszczenia jakiegoś miejsca>>
    wyrzucić
   2. <<odnosi się czynności polegającej na tym, że ktoś pozbywa się czegoś zbędnego lub niepotrzebnego>>
    wyrzucać

PRZYKŁADY

 1. Dawniej mama kupowała mięso z białym tłuszczem, którego nie lubiłam, odrywałam i wyrzucałam psu.