 5 FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji, w której, po zastosowaniu szybkiego ruchu, jakaś osoba chwyciła kogoś lub coś i trzyma mocno>>
    złapać
   2. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś zauważył, że dana osoba robi coś nieakceptowanego społecznie, niedozwolonego>>
    przyłapać kogoś na czymś

PRZYKŁADY

 1. Chłopak się ukrywał, ale policjant, stojąc za nim obserwował go, po czym złapał.