 5 FRONT_CIAŁO
    1. w użyciu przymiotnikowym:
      1. <<odnosi się do rzeczy, która ma wysoką cenę>>
        drogi

PRZYKŁADY

  1. Członkostwo w tym klubie sportowym jest bardzo drogie - kosztuje 150 złotych. W innym klubie członkostwo kosztuje 70 złotych, ale tam jest słaba organizacja. Ten droższy klub jest lepszy.