 C TORS1
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do momentu rozpoczęcia czegoś np. biegu czy pracy>>
    start
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do czynności polegającej na tym, że ktoś rozpoczyna wykonywanie jakiejś czynności>>
    startować, zaczynać
  3. w użyciu przysłówkowym:
   1. <<charakteryzuje sytuacje, w której jakieś zdarzenie ma nastąpić w późniejszym czasie niż obecnie, po czymś niespodziewanym lub po jakichś warunkach>>
    dopiero
  4. w użyciu partykułowym:
   1. <<służy do wprowadzenia informacji, że od innego zdarzenia nie upłynęło wiele czasu, a już coś się zmienia>>
    dopiero co

PRZYKŁADY

 1. Jak u mnie zaczyna się depresja, to powoduje, że migam coraz gorzej.