 5 FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do pyłu powstałego ze sproszkowanych cząsteczek różnych ciał, piasku, ziemi>>
    kurz
   2. <<odnosi się do szarego pyłu powstałego ze spalonych przedmiotów>>
    popiół

PRZYKŁADY

 1. Po ataku na World Trade Center w Ameryce ludzie cierpieli od nadmiaru pyłu, który ich oblepiał, musieli nosić maski ochronne i bardzo cierpieli.