 O TORS
 1. o odznaczeniu
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do krążka z metalu zawieszonego na wstążce przyznawanego jako odznaczenie w nagrodę lub za zasługi>>
    medal
 2. o posiadaniu
  1. w użyciu zaimkowym:
   1. <<wskazuje na osobę, do której należy jakiś przedmiot lub w stosunku do której określa się relację między ludźmi, np. pokrewieństwo, przyjaźń, wspólna praca>>
    mój, moja, moje
   2. <<odnosi się do rzeczy należącej do kogoś, będącej czyjąś własnością>>
    swój

PRZYKŁADY

 1. o odznaczeniu
 2. Mnie nie zależy na medalu, wolę ciekawy mecz siatkówki.

 3. o posiadaniu
 4. Mój syn chodzi do szkoły przy ulicy Wernera.