 5 FRONT_CIAŁO
  1. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się dosytuacji, kiedy ktoś pozbywa się pieniędzy przeznaczając je na zakup różnych produktów>>
    wydawać, być rozrzutnym
   2. <<odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś wypuszcza z reki przedmiot nadając mu kierunek lotu w przestrzeni>>
    rzucić

PRZYKŁADY

 1. Chcesz przyjść na wykład? Jest na górze w hotelu. Musisz wydać 60 zł, w tej cenie jest wykład i nocleg. Potem wyjeżdżasz i już.