 A1 TORS
 1. o urzędzie
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do urzędnika pełniącego funkcje organu wykonawczego w gminie>>
    wójt
   2. <<odnosi się do urzędnika pełniącego funkcje organu wykonawczego w mieście, który stoi na czele urzędu miasta>>
    burmistrz
 2. o systemie ekonomicznym
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do systemu społeczno-ekonomicznego, kładącego nacisk na własność prywatną obywateli, konkurencyjność w ekonomii oraz na niezależność instytucji państwa od gospodarki>>
    kapitalizm

PRZYKŁADY

 1. o urzędzie
 2. Za trzy miesiące burmistrz zorganizuje festyn, na który przyjadą całe rodziny.

 3. o systemie ekonomicznym
 4. W Polsce za czasów komunizmu, kiedy ktoś był dziwnie ubrany tłumaczono mu, że tak nie wypada, że to brzydko. A za granicą, tam gdzie był kapitalizm, widziałam, że ubiór to jest osobista sprawa każdego i inni odnoszą się do niego z szacunkiem.