 5 BRZUCH
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do sytuacji niecodziennej, wyjątkowej z jakiegoś powodu>>
    święto
   2. <<odnosi się do osoby, przedmiotu lub zjawiska otoczonego kultem i czcią, mającego zazwyczaj związek z religią>>
    święty
   3. <<odnosi się do dnia lub okresu, w którym cyklicznie obchodzi się uroczystości religijne lub państwowe>>
    święto
   4. <<odnosi się do ważnego wydarzenia obchodzonego odświętnie>>
    uroczytsość

PRZYKŁADY

 1. Muszę jechać do rodziny na święta.