 O ŁOKIEĆ
    1. w użyciu rzeczownikowym:
      1. <<odnosi się do miary długości równej 1000 metrów>>
        kilometr

PRZYKŁADY

  1. Mam blisko i wygodnie, bo 80 km do gór, więc pojadę na narty.