 O FRONT_CIAŁO
 1. o nauce
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do dziedziny nauki badającej i opisującej zdarzenia z przeszłości traktowane jako proces rozwoju społecznego lub rozwoju przyrody>>
    historia
   2. <<odnosi się do opowiadania, w którym opisywane są jakieś zdarzenia>>
    historia
 2. o sposobie postępowania
  1. w użyciu rzeczownikowym:
   1. <<odnosi się do sposobu postępowania, który charakteryzuje się brakiem rozrzutności, brakiem marnotrawienia dóbr materialnych i niematerialnych np. energii, zdrowia>>
    oszczędność
  2. w użyciu czasownikowym:
   1. <<odnosi się do działania polegającego na tym, że ktoś nie marnuje dóbr materialnych lub niematerialnych>>
    oszczędzać

PRZYKŁADY

 1. o nauce
 2. Warto zwiedzać stare miasta i wystawy. Warto wiedzieć, co było dawniej i jaka była historia, to ciekawe.

 3. o sposobie postępowania
 4. Państwo chce oszczędzać, więc likwiduje szkoły specjalne.